Descripció del Projecte

Edifici plurifamiliar de planta baixa + 2 que integra habitatges unifamiliars.

Detalls del Projecte

Any                   2017
Tipus                Edifici plurifamiliar de 15 habitatges
Superfície      2.731 m2