Socis

Teresa Gimeno

Arquitecte
Universitat Politècnica de Catalunya

Joan Gràcia

Arquitecte
Universitat Politècnica de Catalunya

Laura Pérez

Arquitecte
Universitat Politècnica de Catalunya

Associats

Anna Jornet

Arquitecte
Universitat Ramón Llull
de Barcelona

Jordi Cañellas

Arquitecte
Universitat Ramón Llull
de Barcelona

Laura Pruñonosa

Arquitecte
Universitat Ramón Llull
de Barcelona

Marta Gonzalvo

Arquitecte
Universitat Rovira i Virgili
de Reus

Col·laboradors externs

Artur Puig

Arquitecte
Càlcul d’estructures
A4 Arquitectes

Mario Sans

Dissenyador gràfic
Imatge gràfica i
Comunicació visual
Trix Editions SL

Gustau Ballester

Enginyer industrial
Instal·lacions
Debit

Esteva Massagué

Arquitecte tècnic

Fran Arellano

Arquitecte i Arquitecte tècnic
Amidaments, pressupostos,
direccions d’obra